Home

Welkom op de site van psychiater Frieda Matthys MD, PhDEen afspraak maken kan onder CONTACT.


Een overzicht van haar expertise en activiteiten vindt u bij SPECIALISATIES,

 

Onder PUBLICATIES vindt u haar boeken, artikelen en presentaties.

 

Onder MEDIA staan VAD-BERICHTEN REDACTIONEEL, OPINIESTUKKEN en MEDIABERICHTGEVING

Heb je goede of slechte ervaringen met tele-consultatie, telefonisch of videobellen ?

Laat het mij weten. Wij onderzoeken het nut, de risico's en de bijwerkingen van deze behandelingsmethodes.

Nieuwe federale regering


De Staten Generaal Geestelijke Gezondheidszorg heeft het regeerakkoord met belangstelling gelezen. Dat de nieuwe regering solidariteit bovenaan plaatst, kunnen we enkel toejuichen en we vinden ook meerdere elementen uit ons Masterplan terug zoals: het belang van preventie (eigenlijk een regionale bevoegdheid), een betere registratie en dataverzameling, de gelijkwaardigheid van de geestelijke gezondheidszorg qua toegankelijkheid, kwaliteit, nabijheid en betaalbaarheid en het uittekenen van een groeipad.

Wij lezen dat k de hervorming van de wet op de bescherming van de geesteszieke persoon nu eindelijk gerealiseerd zal worden.

Wij hopen bij deze regering ook oor te vinden voor de negatieve spiraal waarin mensen met psychische problemen geraken: ziek maakt arm en arm maakt ziek en een aantal perverse financieringsmechanismen verhinderen dat patiënten snel de juiste zorg krijgen.

De versnippering van de bevoegdheden is met deze nieuwe regering natuurlijk niet opgelost en vooral in de gezondheidszorg blijkt dit een negatief effect te hebben op de organisatie en de performantie van de zorg. Wij vragen dan ook een betere afstemming met de gewesten op gebied van preventie, kwaliteitsbewaking en continuïteit van zorg. Een budgetverhoging op Vlaams niveau is hiervoor ook noodzakelijk.

Tenslotte willen we aandringen op een model van geïntegreerde zorg waarbij netwerking essentieel is. We verwachten dat elke zorgverlener zijn/haar verantwoordelijkheid neemt in de eigen regio om samen te werken met de andere organisaties en hulpverleners .This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept