Zorgtraject alcohol

SPECIALISATIES


Zorgtraject Alcohol


Alcoholafhankelijkheid is een complexe, chronische problematiek met toenemende schade en frequente recidieven. Verslaving ontstaat door risicovolle consumptie: iemand drinkt te veel of langdurig in verkeerde omstandigheden. Na enige tijd worden de negatieve gevolgen ervan echter zichtbaar. Als de risicovolle consumptie ondanks deze signalen voortgaat, kan het lichaam zich op een zeker moment niet meer aanpassen en ontstaat een verslaving.


Er is evidentie dat afhankelijkheid van alcohol (en roesmiddelen in het algemeen) een chronische ziekte is met een belangrijke genetische en neurobiologische grondslag naast een sterke invloed van maatschappelijke factoren.


Verslaving is daarom te vergelijken met andere chronische gezondheidsproblemen zoals diabetes en hart- en vaatziekten. De kwaliteit van de zorg hangt voor dit soort aandoeningen sterk af van haar continuïteit.


Bijna 90 % van de patiënten met alcoholproblemen hervalt in een follow-up periode van vier jaar . Patiënten haken, na een ontwenningsperiode vaak af op het moment van doorverwijzing naar partiële of ambulante zorg.


Minder dan 10% van mensen met een verslavingsproblematiek blijkt na een lange termijn follow-up continu abstinent te zijn geweest na een behandeling. De eerste drie maanden zijn hierbij het meest kritische.


Het project wil onderzoeken of men door het beter afstemmen van de verschillende zorgmodules (residentiële, semiresidentiële en ambulante zorg) betere resultaten kan boeken voor de behandeling van alcoholafhankelijke patiënten.

Dit project is een samenwerking tussen de dienst Psychiatrie van het UZBrussel/VUB, het Academisch centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) van de KULeuven en de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD).

 


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept